Vilniaus kameriniame teatre režisavo:

Muzikinį spektaklį vaikams “TRYS PINGVINAI” pagal vokiečių aktoriaus ir dramaturgo U. Hubo pjesę “Prie laivo 8.00”.

Premjera: 2012 09 29

Agnė Sunklodaitė – aktorė ir režisierė, dirbanti Vilniaus Keistuolių teatre, kuriame sukūrė daugiau nei 30 vaidmenų, pastatė ne vieną spektaklį vaikams.
1991 m. baigė Vilkaviškio 2-ąją vidurinę mokyklą.
1995 m. – lietuvių filologo specialybės bakalauro studijas Vilniaus universitete.
1997 m. – aktoriaus filologo specialybės bakalauro studijas Vilniaus universitete (kurso vadovai: Nijolė Gelžinytė ir Aidas Ginotis).
2010 m.- teatro režisūros magistro studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (kurso vad. Rimas Tuminas).
Režisuoja spektaklius ir kituose Lietuvos teatruose, pastačiusi operą vaikams , kuria vaidmenis kine ir TV, garsina ir dubliuoja meninius bei animacinius filmus, rašo pjeses ir inscenizacijas, o taip pat dainų melodijas bei tekstus spektakliams.