Baltarusijos valstybinis jaunimo teatras | Magiškas žiedas

"Magiškas žiedas"

pjesės autorius - Dmitriiy Bogoslavskiy
režiserius - Jauheni Iukovich
dailininkas - Dmitrijus Mochov

vaidina
Аndrei Hladki,
Maryna Blinova,
Ivan Shchatko,
Natallia Padvitskaya,
Tayana Novik,
Matsvei Shkuratau,
Cheslav Vilkin,
Аliona Zmitser,
Andrei Bibikau

spektaklio kalba: rusų
trukmė – 50 min

Mes papasakosime ir parodysime jums istoriją apie magišką žiedą, kurio pagalba Baba Jaga Jaginišna norėjo užgrobti valdžią karalystėje.

Laimei, atsirado drąsus Kareivio sūnus Ivanas ir sutrukde įgyvengti jos klastingą planą, o už savo drąsą ir sąmojį atrado laimę. Na ir žinoma, ar gali pasaka būti be gražios princesės, kuri pakerejo drąsaus Ivano širdį? Mūsų istorijoje, jūs susitiksite su neregėtais stebuklais, bet blogis bus nugalėtas ne magijos, o tikrų jausmų pagalba, kurie yra stipresni už bet kokią magiją.

Padovanokite sau ir savo vaikams turiningą, pilną gerų emocijų istoriją.

Informacija ir bilietų užsakymas: tel. 8 683 46676

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР

«ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬЦО»

автор пьесы – Дмитрий Богославский
режиссёр-постановщик – Евгений Ивкович
художник-постановщик – Дмитрий Мохов

В спектакле заняты: Андрей Гладкий, Марина Блинова, Иван Щетко, Наталья Подвицкая, Татьяна Новик, Матвей Шкуратов, Чеслав Вилькин, Алёна Змитер, Андрей Бибиков.

Продолжительность спектакля – 50 минут (без антракта)

Мы вам расскажем и покажем историю о волшебном кольце, при помощи которого Баба Яга Ягинишна хотела захватить власть в королевстве.

К счастью, появляется удалой молодец Иван Солдатский сын, чтобы помешать исполниться ее коварному плану, а для себя храбростью и смекалкой добыть заветное счастье. И конечно, какая сказка может обойтись без прекрасной Царевны, покорившей сердце отважного Ивана? В нашей истории вы повстречаетесь с невиданными чудесами, но зло будет побеждено не с помощью волшебства, ведь настоящие чувства сильнее всякого колдовства.

Информация и заказ билетов по тел. 8 683 46676