Žilvinas Ramanauskas

Žilvinas Ramanauskas (g. 1969 05 05)

Gimė Kaune. Augo Utenoje. Baigė Utenos 5-ąją vid.m-klą. Besimokydamas daug sportavo, lankė muzikos mokyklą, šokių kolektyvą, kūrė ir filmavo filmus, organizuodavo turistinius žygius.
Baigęs mokyklą mokėsi Klaipėdos universitete, tarnavo sovietinėje armijoje, studijavo Vilniaus konservatorijoje, visus metus gyveno vienas vienkiemyje, buvo Panevėžio Vyskupijos teatro studijos režisieriumi.
1993 - 1997 m. studijavo Vilniaus Universitete filologijos fakultete ir "Keistuolių teatro" studijoje.
1998 m. su draugais įkūrė "Teatriuką".

Vilniaus kameriniame teatre režisavo:

"KELIONĖ Į AFRIKĄ arba DAR KUR NORS" pagal dailininko K.Kasparavičiaus piešinius ir L.Kavolės tekstus.
Premjera: 2009 02 14

zilvinas_ramanauskas_rezisierius_

Raimundas Banionis

Raimundas Banionis (g. 1957 05 13)

Vilniaus kameriniame teatre režisavo:

Miuziklą "KUPRELIS" pagal Igno Šeiniaus romaną (2011 m.)

Raimundas Banionis gimė Panevėžyje, dramos teatro, vadovaujamo legendinio režisieriaus Juozo Miltinio, aktorių Donato Banionio ir Onos Banionienės šeimoje. Pirmą kartą išėjo į sceną būdamas trejų metų - atliko epizodinį vaidmenį W. Shakespeare'o "Makbete" (rež. J. Miltinis). Ne kartą vaidino įvairiuose vaikiškuose spektakliuose, dalyvavo masinėse scenose. Didžiausias vaidmuo teatre - dėdė Madansalis J. Anouilh pjesėje "Keleivis be bagažo" (rež. J. Miltinis, 1968 m.) Mokydamasis vidurinėje mokykloje atliko pagrindinius vaidmenis filmuose "Penketas narsuolių" (Belarusfilm", rež. G. Martyniuk, 1970 m.), "Penkioliktas pavasaris" ("Gorkio vardo k/st.", rež. I. Tumanjan, 1972 m.) bei epizodinius vaidmenis filmuose "Rudabelkos respublika" (Belarusfilm", 1971 m.), "Soliaris" ("Mosfilm", rež. A. Tarkovskis, 1972 m.).
1980 metais baigė Sąjunginį Valstybinį Kinematografijos Institutą Maskvoje (VGIK). Kurso vadovai - Levas Kulidžanovas ir Tatjana Lioznova. Už diplominį darbą - 30 min. vaidybinį filmą "Greitis - mano dievas" - gavo pagrindinį prizą SVKI festivalyje.
Nuo 1980 metų dirbo režisieriumi - statytoju Lietuvos kino studijoje.
Nuo 1991 metų dirba režisieriumi UAB "LITNEX". Taip pat dirba įvairiuose teatruose, televizijoje. Visą menininko kūrybą būtų sunku išvardinti. Čia keletas įsimintiniausių, galbūt...

Vaidybiniai filmai:
"Mano mažytė žmona", 1985 m.
"Vaikai iš "Amerikos" viešbučio", 1990 m.
"Džiazas", 1992 m. ir daugelis kt.

Režisūriniai darbai teatre:
P.Bartz "Susitikimas", 1999 m. LNDT
Sigitas Parulskis. Petro Cvirkos romano inscenizacija "Frank Kruk", 2003 m. VKDT
Bertoldo Brechto drama "Kaukazo kreidos ratas", 2005 m. JMDT
Eric Emmanuel Shmitt "Smulkūs vedybiniai nusikaltimai", 2008 m. KNDT

Dokumentiniai filmai:
"Kelio džentelmenai", 1981 m.
"Adomas Mickevičius. Realybės versijos", 1998 m.

TV Serialai:
"Gedimino 11", 2001 m.
"Garbės kuopa", 2007 m.
Raimundas Banionis yra Jurgio Baltrušaičio lietuvių ir rusų bendradarbiavimo labdaros ir paramos fondo (www.baltrusaitis.lt), įkurto Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus vizito pas Rusijos Prezidentą Vladimirą putiną, steigėjas ir valdybos narys.

Evaldas Jaras

Evaldas Jaras (g. 1969 05 23)

1987 - 1991 m. studijavo Lietuvos Valstybinėje konservatorijoje. Įgijo aktorinio meistriškumo specialybę. Kurso vadovė: Dalia Tamulevičiūtė. Pedagogai: Algirdas Latėnas/Remigijus Vilkaitis.

1990 m. stažavosi New York Juillard meno mokykloje.
1991 - 1993 m. dirbo "Šiaurės Atėnų" teatre.
Nuo 1996 m. yra Lietuvos nacionalinio dramos teatro aktorius.

Vilniaus kameriniame teatre režisavo:

Jevgenijus Švarcas "Karalius nuogas". (2015 m.)

"PLĖŠIKAS HOCENPLOCAS" pagal O. Preussler apysaką. (2011 m.)

Agnė Sunklodaitė

Vilniaus kameriniame teatre režisavo:

Muzikinį spektaklį vaikams "TRYS PINGVINAI" pagal vokiečių aktoriaus ir dramaturgo U. Hubo pjesę "Prie laivo 8.00".

Premjera: 2012 09 29

Agnė Sunklodaitė - aktorė ir režisierė, dirbanti Vilniaus Keistuolių teatre, kuriame sukūrė daugiau nei 30 vaidmenų, pastatė ne vieną spektaklį vaikams.
1991 m. baigė Vilkaviškio 2-ąją vidurinę mokyklą.
1995 m. - lietuvių filologo specialybės bakalauro studijas Vilniaus universitete.
1997 m. - aktoriaus filologo specialybės bakalauro studijas Vilniaus universitete (kurso vadovai: Nijolė Gelžinytė ir Aidas Ginotis).
2010 m.- teatro režisūros magistro studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (kurso vad. Rimas Tuminas).
Režisuoja spektaklius ir kituose Lietuvos teatruose, pastačiusi operą vaikams , kuria vaidmenis kine ir TV, garsina ir dubliuoja meninius bei animacinius filmus, rašo pjeses ir inscenizacijas, o taip pat dainų melodijas bei tekstus spektakliams.

Ramūnas Cicėnas

Teatras Ramūnui Cicėnui – tai visų pirma jausmas: „Teatrą gali mylėti, gali jo neapkęsti. Gali jį palikti, bet negali pamiršti. Gali jam tarnauti, nors jis tau niekada netarnaus. Gali jį išduoti, o jis tavęs nekaltins. Žodžiu, kaip meilė – širdy turi, bet apibrėžti negali“.
Meile teatrui Ramūnas su žiūrovais dalijasi netaupydamas savęs ir su didžiausiu malonumu darydamas tai, kas iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti kaip neįmanoma. Taip scenoje ir atsiranda stebuklai. Taip į VKT sceną kartu su lyriniu farsu atėjo prieštaringasis R. Cicėno personažas – karalius, kuris nežinojo, kad jis nuogas. Taip VKT gimė muzikinė komedija „Angliškas detektyvas“, prisodrinta žvilgaus stiliaus, paslapčių ir juodojo humoro.

Kilmė, gimtasis miestas: Vilnius

Gimimo data: 1980 02 25

Profesija: aktorius ir režisierius (laisvai samdomas)

Mokslai: 1998 – 2002 m. LMTA vaidybos bakalauras, kurso vadovas – Rimas Tuminas; 2014 – 2016 m. LMTA režisūra, magistrantūra, kurso vadovas – Aidas Giniotis.

Darbai su VKT:

2015 m. Karalius spektaklyje „Karalius nuogas“, rež. Evaldas Jaras,
2016 m. muzikinės komedijos „Angliškas detektyvas“ režisierius.

Rolandas Boravskis

Rolandas Boravskis (g. 1971 01 16)

Vilniaus kameriniame teatre režisavo:
2013 m. "POGRINDŽIO KOMEDIJA" / Satyra pagal Ch. Boichevą.
2006 m. "STRAKALIUKAS IR MAKALIUKAS" / Miško anekdotas pagal K. Kubilinską.

Vaidmenys Vilniaus kameriniame teatre:
Ilja (2013 m.): "POGRINDŽIO KOMEDIJA" / Satyra pagal CH. Boichevą. Režisierius Rolandas Boravskis.

1996 -1997 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademija. Įgijo teatro meno magistro laipsnį.
1992 - 1996 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademija. Įgijo dramos teatro bakalauro laipsnį. Kurso vadovė Dalia Tamulevičiūtė.
1978 - 1986 m. Vilniaus 22 - oji vidurinė mokykla.
1986 - 1989 m. Vilniaus 57 - oji vidurinė mokykla (dab. Taikos pagrindinė mokykla).
1989 - 1990 m. Vilniaus Radiotechnikos ir tiksliosios mechanikos profesinė - technikos mokykla. III kategorijos šaltkalvio - įrankininko kvalifikacija.
1996 - 2003 m. aktorius Valstybiniame Jaunimo teatre. Dirbo su režisieriais: I. Bučiene, P. Jonynu, R. Vilkaičiu, G. Liutkevičiumi.
Valstybiniame Jaunimo teatre režisavo spektaklį vaikams "Pepė Ilgakojinė".
Dalyvavo įvairiuose teatro projektuose: Klaipėdos mažasis teatras (rež. L. Stukalov / R. Pletkauskas); Naujosios dramos akcija (rež. R. Ramanauskas).

Kino filmai:
Filmavosi nemažai kino juostų ir TV serialų. Dirbo su režisieriais: R. Banioniu, J. Vaitkumi, E. Kubiliumi, T. Watanabe, A. Puipa, K. Gudavičiumi, B. Leonardu, E. Vėlyviu ir kt.

Kita veikla:
Všį. "Ekspertai.eu" direktorius ir vienas iš steigėjų. www.ekspertai.eu
2004 - 2005 m. Per Tautinių mažumų ir išeivijos departamentą prie LR Vyriausybės, dirbo Vyskupo A. Baranausko fondo "Lietuvių namai" (Seinai, Lenkija) Kultūros, švietimo ir informacijos skyriaus renginių koordinatoriumi.
2005 - 2007 m. Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimų (Argentina, Urugvajus, Brazilija) meninių programų scenarijaus autorius ir režisierius.
2003 - 2004 m. Lietuvos vaikų ir jaunimo centre dirbo teatro studijos vadovu ir renginių koordinatoriumi.
1997 - 2001 m. Jaunimo centro "Babilonas" menininkas ir projektų koordinatorius.

Marius Mačiulis

Marius Mačiulis (g.1978 06 17)
Vienas iš Vilniaus kamerinio teatro įkūrėjų.
Teatras įkurtas 2011 03 28.
1996 m. baigė Kudirkos Naumiesčio V. Kudirkos vidurinę mokyklą.
1996 - 2001 m. Vilniaus universitete įgijo aktoriaus - filologo bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
20 04 m. studijavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje teatro režisūrą. Studijų nebaigė.

Vilniaus kamerniame teatre režisavo:
2013 m. L. Vincė "VERTĖJAS" / Lietuvių liaudies patriotinė drama.
2011 m. tragikomedija "KAI ŽMONĖS VAIDINO DIEVĄ...!" pagal F. Goodrich, A. Hacket ir W. Kesselman pjesę "Anos Frank dienoraštis".
2010 m. biografinis koncertas - spektaklis "KANARĖLĖ".
2010 m. "KALĖDINĖS ATOSTOGOS HAVAJUOSE" / Kalėdinė komedija pagal B.Majeski pjesę "Santa sees a shrink".

Vaidmenys Vilniaus kameriniame teatre:
Petia (2013 m.): "POGRINDŽIO KOMEDIJA" / Satyra pagal Christo Boitchevą. Režisierius Rolandas Boravskis.
Trečias Pingvinas (2012 m.): U. Hubas "PRIE LAIVO 8.00". Režisierė Agnė Sunklodaitė.
Petrozilijus Cvakelmanas (2011 m.): "PLĖŠIKAS HOCENPLOCAS" pagal Otfried Preussler apysaką. Režisierius Evaldas Jaras.
Klaunas (2010 m.): muzikinė - lyrinė komedija "MEILĖ BE AKCENTO" pagal Adam R. Burnett. Režisierė Alicia Gian (JAV).

Kita veikla:
Įkūrė ir vadovauja jaunimo teatro studijai "Durys"
Sukūrė ne vieną vaidmenį lietuviškuose TV serialuose / vedė TV laidą.

Alicia Gian

Alicia Gian (g. 1981 11 13)

2002 - 2006 m. studijavo Kanzaso universitete (JAV) ir įgijo teatro aktorės ir dainininkės kvalifikacinį bakalauro laipsnį.
2007 - 2008 m. pradėjo režisūros studijas tame pačiame universitete. Studijų nebaigė.
Nuo 2008 m. gyvena ir dirba Lietuvoje.
2011 m. studijavo Exeter universitete (University of Exeter) Dižiojoje Britanijoje. Įgijo teatro režisūros ir aktorinio meistriškumo pedagogikos magistro kvalifikacinį laipsnį.

Vilniaus kameriniame teatre režisavo:
2013 m. L. Vincė "VERTĖJAS" / Lietuvių liaudies patriotinė drama.
2011 m. tragikomedija "KAI ŽMONĖS VAIDINO DIEVĄ...!" pagal F. Goodrich, A. Hackett ir W. Kesselman pjesę "Anos Frank dienoraštis".
2010 m. "KALĖDINĖS ATOSTOGOS HAVAJUOSE". Kalėdinė komedija pagal B. Majeski pjesę "Santa sees a shrink".
2010 m. biografinis koncertas - spektaklis "KANARĖLĖ" pagal Adam R. Burnett.
2009 m. muzikinė - lyrinė komedija "MEILĖ BEAKCENTO" pagal Adam R. Burnett.